mse.com

 home page  »  diskusní fórum  »   mailová adresa  »  přidat stránku k oblíbeným  »  statistika stránky  »  abecední seznam  »  PayPay

Výročí narození slavných osobností - Konrád Hermann Josef Adenauer


. Konrád Hermann Josef Adenauer, německý politik a první poválečný kancléř Německa, první předseda Křesťanskodemokratické unie, se narodil 5. ledna 1876 v Kolíně nad Rýnem. Vystudoval práva a ekonomii. V letech 1917–33 působil jako starosta Kolína nad Rýnem a zároveň v obd. 1921-33 jako prezident pruské státní rady. Do celoevropského povědomí Adenauer poprvé vstoupil v tzv. výmarském období svým postojem k rýnské otázce. V rozsáhlé autonomii Porýní, jeho oddělení od Pruska a silných vazbách na sousední Francii Adenauer spatřoval příspěvek k mírovému soužití obou odvěkých rivalů. V části německé elity si za to ale vysloužil označení separatisty, které mu způsobovalo problémy především po nástupu nacistů. Ačkoliv na sklonku Výmarské republiky byl Adenauer považován za jednoho z možných kandidátů na úřad říšského kancléře, po nástupu nacismu musel naopak opustit všechny své politické funkce, v letech 1934-44 pronásledován gestapem a v r. 1944 pak několik měsíců vězněn. Bezprostředně po válce se Adenauer opět vrátil do politiky. V květnu 1945 jej američané dosadili do úřadu starosty Kolína, v říjnu téhož roku jej britská okupační správa sesadila. V březnu 1946 byl zvolen prvním předsedou CDU. V září 1948 předsedal Parlamentní radě, která měla za úkol vypracovat ústavu demokratického Německa. Pod jeho vedením pak vznikl „Základní zákon“, který je dodnes ústavní listinou Spolkové republiky Německo. 15. září 1949 byl ve svých 73 letech  zvolen prvním kancléřem SRN. Jeho hlavním politickým cílem byla integrace SRN do západoevropského politického a ekonomického systému a vybudování nového vztahu k Francii. Mezi jeho nejvýznamnější úspěchy patří podpis pařížských dohod (1954), přijetí SRN do NATO (ratifikace 1955), ukončení válečného stavu se SSSR a návrat válečných zajatců (1955) . Ve vnitřní politice se podílel na prosazení demokracie v Německu, na obnovení hospodářského potenciálu a vytvoření tzv. hospodářského zázraku (realizovaného za pomoci L. Erharda). V r.  1957 dosáhl se svou stranou CDU/CSU absolutní většiny ve Spolkovém sněmu. Adenauer stál v čele spolkové vlády až do roku 1963, kdy podlehl silnému tlaku i z řad  vlastní strany a na funkci rezignoval, předsedou CDU zůstal do roku 1966. Zemřel 19. dubna 1967 v Rhöndorfu. Konrád Adenauer je považován za jednoho z nejvýznamnějších německých politiků 20. století. V anketě Unsere Besten byl hlasováním televizních diváků zvolen největším Němcem.

Každý den bychom mohli vzpomínat výročí narození nějaké známé osobnosti. Pokud si budeme postupně připomínat jednotlivce, osvěžíme si celé dějiny, protože dějiny utvářejí jedinci. Vybíráme tedy každý den z nepřeberného množství historických postavy kladné i záporné, ale taková už je historie... Samozřejmostí budou odkazy na stránky týkající se jednotlivých osobností. Pokud se chcete podělit o svůj názor na některou z osobností na těchto stránkách, použijte naše diskusní fórum.
 
Jednotlivé měsíce:
Pokud chcete zjistit, jestli osobnost, která Vás zajímá, již je na tomto webu, zkuste vyhledávač, případně použijte abecední seznam 
  Chcete vydělávat pomocí internetu? Navštivte Aukro. Více zde.
 
Aukro je internetový trh, kde můžete prodávat a nakupovat různé nepřeberné druhy zboží formou aukce. Můžete zde najít předměty, které jste už dlouho hledali. Můžete prodat věci, které už dávno nepotřebujete. Díky Aukru poznáte nové přátele. Aukro je internetový projekt, ve kterém můžete velmi snadno prodávat své již nepotřebné věci nebo naopak můžete levně nakoupit zboží, za které by jste v klasickém obchodě zaplatili několikanásobně vyšší částku.Zaregistrujte se do Aukra a začněte úspěšně prodávat. ¨

Aukro - informace.

Registrace zde:

 

**                                   

Návštěvníků    Visitors


Copyright © VdCh, zdroje: internet, Encyklopedie Diderot

NAVRCHOLU.cz