mse.com

 home page  »   mailová adresa  »  přidat stránku k oblíbeným  »  statistika stránky  »  abecední seznam

Výročí narození slavných osobností


     Každý den bychom mohli vzpomínat výročí narození nějaké známé osobnosti. Pokud si budeme postupně připomínat jednotlivce, osvěžíme si celé dějiny, protože dějiny utvářejí jedinci. Vybíráme tedy každý den z nepřeberného množství historických postavy kladné i záporné, ale taková už je historie... Samozřejmostí budou odkazy na stránky týkající se jednotlivých osobností. 

 
 
 
BEZPLATNÉ MĚŘENÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN  
V současné době probíhá koordinovaně bezplatné měření geopatogenních zón v celé České republice.
Máte-li zájem o proměření geopatogenních zón a jiných škodlivých energetických polí ve Vaší domácnosti, zajistíme Vám jejich změření.
O měření můžete požádat na adrese www.gpz.cz. V krátké době budete kontaktováni a informováni o podmínkách, za jakých měření probíhá. Bude s Vámi domluven termín, který Vám bude nejlépe vyhovovat. 

 

 
Jednotlivé měsíce:
 
              Chystáte se někam na dovolenou? Vyhledejte si zájezd podle vlastních představ a požadavků!
 
                          
  
Pokud chcete zjistit, jestli osobnost, která Vás zajímá, již je na tomto webu, zkuste vyhledávač, případně použijte abecední seznam 

 

 
30. listopad
Také se narodili 30.11.: Jonathan Swift (1667), Winston Churchill (1874)
Mark Twain [márk tvejn] (vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens), americký prozaik, se narodil  30. listopadu 1835 ve Floridě, stát Missouri.Byl jedním ze zakladatelů moderní americké prózy a iniciátorů regionální literatury (local color school) v 19. stol. Mládí prožité na řece Mississippi, kde se Twain živil jako lodivod (odtud pseudonym, “značka dvě” při měření hloubky vody) ovlivnilo hlavní linii jeho tvorby, představovanou tzv. mississippskou trilogií, autobiografickou prózou Život na Mississippi, která položila základy americké regionální literatury, a dvěma romány o dětech, Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna; zejm. tento román přerostl rámec dětské četby a stal se působivým vyprávěním o Američanech, akcentujícím hlavní společenské problémy (rasovou otázku, násilí atd.) a stavějícím nově téma úniku ze stísňujících provinciálních poměrů. Toto téma se objevilo u Marka Twaina již dříve, při jeho pouti na Divoký západ, do Nevady a Kalifornie v době tzv. zlaté horečky (Jak jsem se protloukal). Zde leží i kořeny jeho vypravěčského umění, které uplatnil v lidových historkách (absurdní a groteskní tall story) ze zlatokopských táborů (Proslulý skákavý žabák z okresu Calaveras). Další významnou oblastí jeho literární činnosti byla publicistika; proslul jako novinář v San Francisku (ve 2. pol. 60. let.) a jako autor cestopisů (Našinci na cestách). V 70. letech se stal satirikem americké společnosti (román Pozlacený věk, spolu s Ch. D. Warnerem, a fantastická próza Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše). Mnohé satirické prózy vyšly až posmrtně koncem 30. nebo i v 60. letech 20. stol. (česky vyšel výbor Dopisy z planety Země). Tón těchto próz je patrný i v pozdních dílech, zejména v novele Muž, který zkorumpoval Hadleyburg a v pesimistickém alegorickém románu Záhadný cizinec o lidské neschopnosti vzdorovat zlu. Mark Twain zemřel 21. dubna 1910 v Reddingu, Connecticut.

29. listopad

Christian Andreas Doppler [dopl(e)r], rakouský fyzik, astronom a matematik, se narodil 29. listopadu 1803 v Salzburgu (Rakousko). Studoval na Polytechnickém institutu ve Vídni, který ukončil v roce 1825. Pak studoval na salzburgském lyceu filozofii. Následovala studia na vídeňské univerzitě (matematika, mechanika a astronomie), která Doppler úspěšně ukončil v roce 1829. Po skončení studií pracoval na vídeňské univerzitě jako asistent profesora matematiky a mechaniky A. Burga. Začal také publikovat vědecké práce. V roce 1832 publikoval Ein Beitrag zur Parallelen-Theorie (Příspěvek k teorii rovnoběžek). Byl také profesorem na technice v Praze. Zabýval se zejména optikou a akustikou, navrhl optický dálkoměr. V Praze Doppler publikoval v roce 1843 článek Ueber das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels (O barevném světle dvojhvězd a určitých jiných hvězdách na nebesích). V tomto článku byl poprvé formulován Dopplerův jev. Doppler navrhl využít tohoto jevu pro měření vzdálenosti a pohybu hvězd. V roce 1840 byl Doppler přijat za mimořádného člena Královské české společnosti (od roku 1843 se stal řádným členem). V roce 1847 se stal výkonným tajemníkem Královské české společnosti. V roce 1848 se stal členem vídeňské Říšské akademie věd a čestným doktorem Pražské univerzity. Doppler celý svůj život trpěl řadou zdravotních problémů. Byl nucen opustit své místo na univerzitě v Praze, krátkým působištěm se Dopplerovi stala Banská Štiavnica (Akademie hornictví a lesnictví). V roce 1850 byl Doppler jmenován prvním ředitelem Institutu fyziky na univerzitě ve Vídni. V listopadu 1852 odcestoval nemocný Doppler na léčení do Benátek, kde 17. března 1853 zemřel.

28. listopad

Stefan Zweig [cvajg], rakouský prozaik a esejista, se narodil 28. listopadu 1881 ve Vídni. První světové válka v něm vyvolala antimilitaristické postoje. V roce 1938 emigroval před fašismem do Velké Británie, v roce 1941 do Brazílie. Jeho románové biografie, např. Romain Rolland, Joseph Fouché, Marie Antoinetta, Marie Stuartovna, Triumf a tragika Erasma Rotterdamského (se silnými autobiografickými prvky), Magellan, Amerigo, Balzac, jsou založeny na hlubokém pramenném výzkumu, podobně jako historické miniatury (Hvězdné hodiny lidstva). Autor románu Netrpělivost srdce a novel Amok, Zmatení citů aj. Šachová novela je protestem proti fašismu i skrytým klíčem k jeho sebevraždě. Kniha Svět včerejška je autobiografická. Stefan Zweig spáchal sebevraždu společně se svou manželkou v brazilském Petropolisu 22. února 1942.

27. listopad

Anders Celsius [celzijus], švédský matematik, fyzik, geodet a astronom, se narodil 27. listopadu 1701 v Ovanåkeru v rodině profesora astronomie. Již od ranného věku projevoval svůj nevšední talent pro matematiku. Většinu svého života prožil v Uppsale, kde od roku 1730 působil jako profesor astronomie na univerzitě. V r. 1732 procestoval Německo, Itálii a Francii, kde navštívil nejvýznamnější hvězdárny. V letech 1736–37 se zúčastnil jako zeměměřič geofyzikální expedice za polární kruh Laponska, která měla za úkol přesně změřit poledníkový oblouk a prověřit tak Newtonovu hypotézu o zploštění Země na pólech. Díky úspěšnosti této expedice získal Celsius finanční prostředky k vybudování první švédské hvězdárny v Uppsale (1741), vybavenou nejmodernějšími přístroji své doby. Celsius uskutečnil řadu astronomických pozorování, jako jeden z prvních pozoroval Saturnovy měsíce, zabýval se také souvislostmi mezi poruchami magnetického pole Země a vznikem polárních září, výškou hladiny Baltického moře a polohou Měsíce vůči zemi. Světově proslulým se Celsius stal díky své desítkové teplotní stupnici (1742), která je definována k bodu mrznutí a k bodu varu vody při normálním atmosferickém tlaku. Pro tuhnutí vody stanovil 100 stupňů a pro var vody 0 stupňů. Jeho teplotní stupnici později ‚otočil‘ do dnešní podoby Carl von Linné. O všech svých pozorováních Celsius publikoval ve švédštině řadu článků, zejména v Pamětech akademie stockholmské, nejproslulejším dílem je spis o měření tepla Pozorování o dvou neměnných stupních na teploměru. Anders Celsius, člen švédské a německé Akademie věd a Královské společnosti v Londýně, zemřel na tuberkulózu 25. dubna v Uppsale. Na jeho počest nese nejpoužívanější jednotka teplotního rozdílu jeho jméno.

26. listopad

celá fotografie - klikni zde
Eugène Ionesco [jonesko], francouzský dramatik, básník a esejista rumunského původu, se narodil  26. listopadu 1912 ve Slatině (Rumunsko). Byl jedním z hlavních tvůrců absurdního divadla. Na počátku proslul jako autor jarryovsko-dadaistických parodií plných ostrých výpadů proti logice světa a řeči. Pod vlivem utrpení, společenského a ideologického fanatismu a přítomnosti smrti je v díle stále přítomnější tragická a bezradná vize světa (svět se stává gigantickým strojem, který ničí člověka a z něhož je jediným východiskem smích, např. Nosorožec, Nenajatý vrah). Terčem výsměchu “antiher” je absurdnost světa, pocit odcizení, hluboké osamění a bezmocnost člověka (Plešatá zpěvačka, The Bald Soprano - 1950, Židle, The Chairs -1952, Nenajatý vrah). Hry se později zabývají výhradně těmito metafyzickými problémy a nakonec vyúsťují až v absurdistický nihilismus (Král umírá). Z dalších děl např. Jakub aneb Podrobení, Lekce (1951), Improvizace Almy. Ionesco zemřel 28. března 1994 v Paříži a je pohřben na hřbitově na Montparnassu.

25. listopad

Augusto José Ramón Pinochet Ugarte [pinočet], chilský generál, se narodil 25. listopadu 1915 ve Valparaisu. V  roce 1973 byl prezidentem Salvadorem Allendem pověřen funkcí hlavního velitele pozemních sil; po 80 dnech se však postavil do čela puče vojenské junty. Přes 130 000 jeho odpůrců bylo zatčeno, mnozí zastřeleni a tisíce zůstaly nezvěstnými. Pinochet Ugarte se prohlásil prezidentem, ve vnitřní politice realizoval rozvoj tržního hospodářství v protikladu k socialistickým tendencím Allendovy vlády. Omezil inflaci a připravil zemi krátký, hospodářský rozkvět. V roce 1978 si plebiscitem nechal schválit svou politiku, v roce 1980 prosadil novou ústavu. V 80. letech se zhoršováním ekonomické situace jeho popularita klesala. V roce 1990 rezignoval, ale až do roku 1998 zůstal vrchním velitelem ozbrojených sil. V témže roce byl na své zdravotní cestě do Británie zatčen a držen přes rok v domácím vězení. Místo do Španělska, které žádalo o jeho vydání, byl ale ze zdravotních důvodů propuštěn a vrátil se zpět do Chile. V červenci 2002 se vzdal ze zdravotních funkce doživotního senátora. V posledních letech svého života byl v domácím vězení kvůli obvinění z porušování lidských práv při vojenské operaci Karavana smrti, kdy se odstraňovali jeho odpůrci a také kvůli daňovým podvodům a zpronevěře státních fondů ve výši 27 miliónů dolarů (600 miliónů korun). Pinochet zemřel 10. prosince 2006 v Santiagu de Chile.

24. listopad

Henri de Toulouse-Lautrec [tuluz lotrek], celým jménem Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec, francouzský malíř a grafik, se narodil 24. listopadu 1864 v Albi. Vyšel z impresionismu (vliv E. Degase a V. van Gogha), později spojil postimpresionismus s prvky předjímajícími secesní stylizaci. Nejdříve se věnoval krajinomalbě, záhy soustředil pozornost na odvrácenou stranu velkoměstského života; kronikář bohémského života pařížských umělců, hereček, prostitutek. Témata nacházel v šantánech, nevěstincích a barech, jejichž atmosféru zachycoval s nepřikrášlenou opravdovostí (Tanec v Moulin Rouge, V baru, Goulue tančící). Jeho plošný, dekorativní styl nalezl velké možnosti v plakátové tvorbě. Toulouse-Lautrec zemřel 9. září 1901 ve francouzském Malrome.

Odkazy:

23. listopad

Klement Gottwaldčeský politik, v letech 1948 – 53 prezident Československé republiky, se narodil 23. listopadu 1896 v Dědicích (okr.Vyškov). V květnu 1921 se účastnil založení KSČ (Komunistické strany Československa), v letech 1921 – 26 působil jako komunistický funkcionář na Slovensku, od roku 1925 byl členem Ústředního výboru KSČ. 1926 – 29 vedl úspěšný boj za bolševizaci KSČ, který vyvrcholil jejím pátým sjezdem v roce 1929. Poté se stal generálním tajemníkem KSČ (v posledním období předseda strany, tato funkce již nebyla po jeho smrti obnovena), v letech 1928 – 43 byl i členem exekutivy Komunistické internacionály. V letech 1934 – 36 a 1938 – 45 žil v Moskvě. V prosinci 1943 jednal s E. Benešem o budoucím uspořádání ČSR, podílel se na vypracování Košického vládního programu. V roce 1945 se stal místopředsedou vlády, v letech 1946 – 48 byl předsedou vlády. Od léta 1947 usiloval podle moskevských pokynů o stalinský model komunistické diktatury v ČSR, v únoru 1948 se stal hlavním stratégem komunistického puče a nastolení totalitního režimu. Nese hlavní odpovědnost za nezákonnosti, zvůli a policejní i justiční teror konce 40. a zač. 50. let (www.zrusmekomunisty.cz). Klement Gottwald zemřel 14. března 1953 v Praze.

22. listopad

André Gide [žid] (celým jménem André Paul Guillaume Gide), francouzský prozaik a dramatik, se narodil v Paříži 22. listopadu 1869. Zabýval se především problematickým vztahem jedince a společnosti, otázkou svobody člověka, jeho vůle a myšlení. Na puritánskou křesťanskou morálku a dekadentní rozervanost konce 20. stol. reagoval nonkonformismem v Imoralistovi (1902), hlásáním vůle k svobodnému, i když neopodstatněnému a zbytečnému činu ve Vatikánských kobkách (1914) a rehabilitací smyslové svobody člověka v Pozemských živinách, tzv. “bibli generace 1. světové války”. Autorovo úsilí o očištění románu vyvrcholilo v jeho jediném románu (přesněji v tzv. románu o románu) Penězokazi, který se stal ostrou kritikou falešné morálky a falešného umění. Na Gida v mnohém navázal i tzv. nový román. Česky vyšlo např. Paludes, Isabela, Nedokončené vyznání, Těsná brána, Návrat marnotratného syna, Pastorální symfonie, Zemři a budeš živ, Prométheus špatně připoutaný, Škola žen, Návrat ze SSSR, Robert. V roce 1947 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. André Gide zemřel v Paříži na zápal plic 19. února 1951.

21. listopad

Voltaire [voltér], vl. jm. François Marie Arouet, francouzský spisovatel, dramatik, filozof, historik a encyklopedista, se narodil v Paříži 21. listopadu 1694. Vlivná osobnost francouzského a evropského osvícenství, břitký a ironický stylista. Při pobytu v Anglii přijal Lockův senzualismus a po návratu zpopularizoval fyzikální obraz světa I. Newtona (Filozofické listy, Filozofický slovník aj.). Věřil, že osvícenství je určeno především aristokracii a že změny vyjdou od panovníka; reprezentoval proud, který požadoval reformu absolutismu (nebyl stoupencem lidu jako J. J. Rousseau). Dějiny nechápal jako sled bitev a střídání králů, nýbrž jako proměny kultury, ducha a vzdělání; zavedl pojem a obor filozofie dějin (Pojednání o mravech a duchu národů). Z jeho historických spisů je nejzávažnější Le Siecle de Louis XIV. (Století Ludvíka XIV.), které je pokládáno za první dílo kulturní historie. Náboženství různých civilizací a epoch, včetně křesťanství, viděl jako historicky odvozené. Nepopíral však zcela existenci Boha, byl stoupencem deismu. Prosazoval princip tolerance (Rozprava o snášenlivosti). V duchaplném románu Candide podal kritiku náboženské a filozofické metafyziky zejména leibnizovského typu. Voltaire zemřel 30. května 1778 ve francouzském Chatenay. 

20. listopad

Edwin Powell Hubble [habl], americký astronom, se narodil 20. listopadu 1889 ve městě Marshfield (stát Missouri, USA), V mládí byl dobrým sportovcem (mj. basketbal, box). Studoval na chicagské univerzitě a od roku 1910 pak díky stipendiu na univerzitě v britském Oxfordu (studoval práva, literaturu a španělštinu). Po návratu do USA se rozhodl věnovat astronomii - postgraduálně studoval na observatoři Yerkes ve Wisconsinu. V roce 1919, po návratu z 1. světové války, začal Edwin Hubble pracovat na prestižní hvězdárně Mount Wilson v jižní Kalifornii. Tato observatoř byla vybavena tehdy nejlepším 100" teleskopem. Edwin Hubble se stal klíčovou osobností výzkumu galaxií. V té době bylo známo, že se v některých spirálních mlhovinách vyskytují hvězdy. Nebylo ale zřejmé, že existuje něco jako jsou galaxie. V roce 1923 prokázal, že se vesmír rozkládá i za hranicemi naší galaxie a o rok později určil vzdálenost mlhoviny v Andromedě - poznal, že se jedná o galaxii srovnatelnou s naší Mléčnou dráhou. Dva roky poté (1925) Hubble vytvořil první použitelnou klasifikaci galaxií. V roce 1929 Hubble dokázal, že se vesmír rozpíná rychlostí, která je úměrná vzdálenosti. V té době znal pouze hrstku galaxií, ale mohl určit jejich vzdálenost a rychlost, jakou se pohybují - využil Dopplerův jev. Zjistil, že se galaxie vzájemně vzdalují - vesmír se rozpíná. Hubbleův zákon: Čím jsou galaxie vzdálenější od Země, tím rychleji se od ní vzdalují. S využitím obecné teorie relativity (Albert Einstein 1915), jejíž platnost svými výzkumy Hubble potvrdil, se pak dal odvodit počátek vesmíru - velký třesk - Big Bang. V roce 1936 publikoval Hubble velmi úspěšnou knihu The Realm of the Nebulae. Také díky této knize se stal Hubble významnou kalifornskou celebritou (přátelil se mj. s Charlie Chaplinem). Hubble se podílel na návrhu a stavbě mohutného teleskopu Hale observatoře Mount Palomar. V roce 1943 se Hubble dočasně vedl armádní balistický výzkum. Nobelova cena Hubbleovi unikla. Na památku Edwina Hubblea je pojmenován Hubbleův vesmírný teleskop, který krouží na oběžné dráze kolem Země. Edwin Powell Hubble zemřel 28. září 1953 ve městě San Marino (Kalifornie, USA). 

19. listopad

Michail Vasiljevič Lomonosov, Михаил Васильевич Ломоносов, ruský polyhistor, básník a překladatel, se narodil 19. listopadu 1711 ve vesnici Denisovka (pozdější Lomonosovo). Tento vědec je autorem mnoha odborných spisů nejrůznějšího zaměření. Lomonosov ještě používal pojem flogiston a nevyvrátil ani učení o čtyřech živlech (vodě, vzduchu, ohni a zemi). Jeho názory na složení látek i jeho experimenty ho řadily mezi zakladatele chemické atomistiky. V představách o atomové a molekulární struktuře vycházel z Boylovy korpuskulární teorie. Rozlišoval dva druhy částic - korpuskulí (ve smyslu dnešních atomů a molekul), a připouštěl i stejnorodé korpuskule (dnešní molekuly prvků). Zdůrazňoval nutnost posuzovat především kvantitativní znaky částic - jejich polohy a rychlosti. Na rozdíl od svých předchůdců nepovažoval teplo za prvek, ale viděl v něm vyjádření otáčivého pohybu korpuskulí. Princip zákona zachování „hmoty", za jehož spoluobjevitele je Lomonosov považován, je zaznamenán již v roce 1748 v jeho korespondenci s matematikem Leonhardem Eulerem (1707 - 1783). K publikaci zákona však došlo až v roce 1760, krátce poté, co Lomonosov provedl ověřovací pokusy. Významným Lomonosovovým přínosem pro chemii byla aplikace kvantitativních metod. Lomonosov zemřel v Petrohradě 15. dubna 1765.

18. listopad

Carl Maria von Weber [vébr], německý skladatel, dirigent, klavírista a hudební spisovatel, se narodil 18. listopadu 1786 v Eutinu poblíž Lübecku. V letech 1813 – 16 byl dirigentem německé opery v Praze, od roku 1817 byl dirigentem dvorního divadla v Drážďanech. Je představitelem raného romantismu. Z díla: opery (Čarostřelec, Euryantha, Oberon), instrumentální koncerty (dva klavírní, dva klarinetové), klavírní skladby (Vyzvání k tanci, Koncertní kus f moll pro klavír a orchestr), sbory (Lyra a meč), chrámová a jiná hudba. Carl Maria von Weber zemřel na tuberkulózu 5. června 1826 v Londýně.
17. listopad - je i datem zhroucení shnilé moci komunistů u nás
www.zrusmekomunisty.cz
August Ferdinand Möbius [mébjus], německý astronom a matematik, se narodil 17. listopadu 1790 v Schulpfortě, Sasko (nyní Německo), byl žákem C. F. Gausse a vzdáleným potomkem M. Luthera, působil jako profesor na univerzitě v Lipsku. Systematicky vyšetřoval a porovnával všechna tehdy známá geometrická zobrazení, do projektivní geometrie zavedl homogenní souřadnice. Je po něm nazvána rovina (Möbiova, též rozšířená komplexní rovina), eukleidovská rovina doplněná jedním bodem, přidaným současně na všechny její přímky. Je znám i svou prácí v topologii, zejména díky myšlence tzv. Möbiovy pásky, dvourozměrné plochy s jedinou stranou. Byl aktivní i v teorii čísel. Möbius zemřel 26. září 1868 v Lipsku. 

16. listopad

Tiberius, Tiberius Claudius Nero Caesar Augustus, římský císař od 14 n. l, se narodil 16. listopadu 42 př. n. l. v Římě. Byl adoptován Augustem. Za Augustovy vlády se vyznamenal jako vojevůdce v Panonii a v Germánii, 5 n. l. dosáhlo římské vojsko pod jeho vedením Labe, 6 – 9 přispěl k potlačení povstání v Panonii. Upevnil císařskou moc, finanční krizi čelil úspornými opatřeními, potlačil nepokoje v severní Africe, v Thrákii i Galii. Pod jeho velením vybudovali Římané na Dunaji celý systém pevností a strážných věží – Limes Romanum. Trvale obsadili i úzký pás na levém břehu Dunaje. Za jeho vlády se zostřily vztahy se senátem, císař pod vlivem velitele pretoriánské gardy Seiana podlehl podezíravosti a začal krutě nakládat se senátory i vlastními příbuznými. Od roku 26 žil na ostrově Capri. Tiberius zemřel 16. března 37 n. l. a jeho nástupcem se stal Caligula. Suetonius píše, že Tiberia udusil polštářem Caligulův strážce, ve skutečnosti Tiberius ale pravděpodobně zemřel přirozenou smrtí. 

 

15. listopad

Erwin Johannes Eugen Rommel [roml], německý generál a od roku 1942 polní maršál, se narodil v Heidenheimu 15. listopadu 1891, jako druhý syn středoškolského učitele. Chtěl být leteckým inženýrem, ale jeho otec jej přihlásil k místnímu 124. Württembergskému pěšímu pluku jako kadeta, později byl poslán na důstojnickou školu do Gdaňsku. V první světové válce sloužil ve Francii, bojoval i na Rumunské a Italské frontě a byl třikrát raněn. Ve druhé světové válce se proslavil jako velitel tzv. Divize duchů během tažení Francií v roce 1940, byl velitelem pancéřové divize, německých jednotek v Africe - Afrika Korps (známý také jako Pouštní Liška - Wüstenfuchs) a armád skupiny B na západní frontě. Je dodnes považován za jednoho z nejlepších polních taktiků druhé světové války. Po nezdařeném atentátu na A. Hitlera jej kvůli stykům s jeho osnovateli přinutil Hitler k sebevraždě, kterou Rommel spáchal 14.října 1944 v německém Herrlingenu.

 

14. listopad

Další portrét:
Autoportrét z r. 1886
Claude Oscar Monet [mone], francouzský malíř a grafik, významný představitel impresionismu, se narodil v Paříži 14.listopadu 1840. Když mu bylo pět let, přestěhovala se jeho rodina do Le Havru v Normandii. Jeho otec sice chtěl, aby se Claude věnoval rodinnému podniku a stal se obchodníkem, ale Monet se chtěl od mládí stát umělcem. Na plážích Normandie se setkal s Eugènem Boudinem, který jej učil, jak malovat v plenéru a seznámil jej s různými technikami malby. Po krátkých studiích v Paříži, kde se seznámil s C. Pissarem, A. Renoirem, A. Sisleyem a dalšími pozdějšími impresionisty, se rozhodl věnovat výlučně vlastním malířským experimentům. Pod vlivem J. M. W. Turnera namaloval obraz Imprese: Východ Slunce (1874), podle něhož byl nazván celý směr - impresionismus. Claude Monet namaloval množství žánrových scén a portrétů, centrem jeho tvorby byly rozsáhlé monotematické cykly (Nádraží v Saint-Lazare, Kupky, Katedrála v Rouenu a další), ve kterých studoval světelné efekty, barevné odrazy, jejich vzájemné vazby. Zobrazované téma mělo stále menší význam ve prospěch čistě malířských otázek (Lekníny). Claude Monet zemřel 5. prosince 1926 ve francouzském Giverny.

13. listopad

Robert Louis Stevenson [stývnsn], plným jménem Robert Lewis Balfour Stevenson, skotský prozaik a básník, se narodil 13. listopadu 1850 v Edinburgu. V mládí studoval ve svém rodném městě na soukromé akademii, později na univerzitě. Přestože od mládí trpěl tuberkulózou, prožíval svůj život naplno. Zpočátku psal eseje o literatuře, důraz kladl na styl díla a zvukovou podobu jazyka. Smysl pro dějovost, napínavost a romantiku ho vedl k tvorbě pro mládež. Ostrov pokladů (Treasure Island - 1883) je dobrodružný román o výpravě za pokladem kapitána Kidda, Únos (Kidnapped - 1886) a Katriona se odehrávají v době skotského povstání v 18. století, Černý šíp (The Black Arrow: A Tale of the Two Roses - 1884) je romantický příběh z Anglie za válek dvou růží. V románu Pán z Ballantrae (The Master of Ballantrae - 1888), fantastické novele Podivuhodný případ dr. Jekylla a pana Hyda (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde - 1886) a v řadě povídek (Markheim, Franchardský poklad, Falesánské pobřeží) zkoumá etické problémy a platnost mravních příkazů. Poslední léta života Stevenson strávil v Tichomoří, kde také ve vesničce Vailima, ležící na souostroví Samoa, 3. prosince 1894 zemřel.

20042005

12. listopad

Alexandr Porfirjevič Borodin, Александр Порфирьевич Бородин, ruský hudební skladatel a chemik, se narodil 12. listopadu 1833 v Petrohradě (Sankt Peterburg) jako nemanželský syn gruzínského knížete Luka Gedevanišviliho. V roce 1858 ukončil lékařskou fakultu a stal se doktorem medicíny, od roku 1860 se zabýval vědeckou a pedagogickou činností, v roce 1864 se stal profesorem chemie na lékařské akademii v Sankt Peterburgu. Jako hudební skladatel se připojil ke skupině Mocná hrstka. V roce 1869 začal Borodin pracovat na opeře Kníže Igor, která je pravděpodobně jeho nejznámějším dílem a která obsahuje Polovecké tance, často uváděné samostatně. Operu dokončili po jeho smrti N. A. Rimskij-Korsakov a A. K. Glazunov. Borodin je také autorem symfonií (např. h moll Bohatýrská), komorních (2 smyčcové kvartety) a klavírních skladeb, romansů. Alexandr Porfirjevič Borodin zemřel v Petrohradě 27. února 1887 a je pochován na Tichvinském hřbitově v klášteře Alexandra Něvského.

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Borodin

11. listopad
Dostojevský v r. 1872

Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Фёдор Михайлович Достоевский, ruský novelista, romanopisec a publicista, se narodil 11. listopadu 1821 v Moskvě v rodině lékaře. Zpočátku studoval na soukromé škole. V roce 1837 byl po smrti matky z existenčních důvodů poslán na vojenskou ženijní školu do Petrohradu. Po sedmi letech školu opustil, aby se plně mohl věnovat psaní. Od roku 1846 působil v kroužku sdruženém kolem ruského revolucionáře Michaila Vasiljeviče Petraševského, ve kterém se scházela ruská inteligence (přívrženci sociálně utopických idejí). Tento kroužek byl odhalen a označen jako protistátní. V roce 1850 byl Dostojevskij za činnost v této organizaci spolu s dalšími členy odsouzen k trestu smrti, který jim car změnil na nucené práce, které vykonával až do roku 1854, od tohoto roku sloužil jako vojín na Sibiři. V roce 1859 Dostojevskij onemocněl  a byl propuštěn. Po svém návratu se podílel na vydávání novin Epocha a Vremja. Jeho první literární pokusy byly silně ovlivněny Bělinským. Již v raných romantických prózách Chudí lidé, Bílé noci a Nětočka Nězvanovová prokázal cit pro psychologické vypravěčství, na něž po návratu z vyhnanství navázal v románových novelách Ves Stěpančikovo a její obyvatelé, Uražení a ponížení a v autobiografické dokumentární próze Zápisky z Mrtvého domu (1861–62). Vynikl i jako autor novelistických próz, v nichž se zabýval zejm. tajnými a skrytými podvědomými psychologickými pochody v lidském nitru (Zápisky z podzemí, Hráč (1867), Strýčkův sen, Věčný manžel, Něžná, české výbory Fantastické povídky, Setmělé obrazy). Od 60. let proslul především jako romanopisec. Cyklus jeho vrcholných románů, považovaných za skvosty evropské klasiky, zahajuje Zločin a trest (1866), obžaloba individualismu jako zhoubného a zločinného příznaku člověka naší doby. V románu Idiot (1868) demonstroval krizové příznaky v psychologii současné společnosti, zhoubně poznamenávající lidské vztahy. Následoval prorocký románový společenský pamflet Běsi (1871–72), zachycující soudobé hnutí anarchistických teroristů a obsahující také univerzální morální a existenciální problematiku. V didakticky cíleném románu Výrostek polemizoval s Tolstého idealizací ruského patriarchalismu a podrobil kritické analýze základy šlechtické rodiny. Románová epopej Bratři Karamazovi dovršila jeho směřování k uměleckému vyjádření faustovského poznání složitě členěného světa; především na tento román navázala světová románová próza 20. stol. Z publicistické tvorby je nejvýznamnější Deník spisovatele, v němž v duchu pozdního slavjanofilství obhajuje konzervativní a militantní koncepci ruského nacionalismu. Po roce 1860 Dostojevského začaly stravovat projevy jeho druhé nevyléčitelné choroby – hráčské vášně. Jeho život se změnil ve štvanici. Před svými věřiteli krátce unikl do Francie a Německa. Poslední léta života, silně ovlivněn mysticismem, sužován padoucnicí a duševní chorobou, strávil na Staré Rusi nedaleko Petrohradu. Zemřel 28. ledna 1881 a byl pohřben na hřbitově kláštera A. Něvského v Petrohradu. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dostojevskij

10. listopad
Ernst Hartmann (1915) - zakladatel geobiologie

Martin Luther [luter], německý církevní reformátor, teolog a filozof, zakladatel německého protestantismu, se narodil 10. listopadu 1483 v Eislebenu, jako jedno z devíti dětí v rodině horníka. Jeho otec se později stal úspěšným podnikatelem, což umožnilo financování Martinových studií. Navštěvoval univerzitu v Erfurtu, kde získal titul magistra filosofie. Krátce ještě studoval práva, ale poté vstoupil do kláštera augustiniánů. Na kněze byl vysvěcen v roce 1507, následujícího roku nastoupil na univerzitu ve Wittenbergu, kde přednášel filosofii a později i teologii. Doktorem teologie se stal v roce 1512 a o rok později začal ve Wittenbergu kázat. Byl vynikajícím znalcem bible, studoval i některé dřívější církevní reformátory a středověkou mystiku. Základní myšlenky své reformy církve zformuloval v 95 tezích proti odpustkům (v roce 1517 je přibil na dveře chrámu ve Wittenbergu) a vyzval všechny, kdo s ním nesouhlasí, k veřejné rozpravě. Teze, ve kterých mimo jiné hlásal, že spasení je možné dosáhnout především skrze víru samu, se bez vědomí Luthera rychle rozšířily a vyvolaly kvůli tehdejší všeobecné nespokojenosti s církví velký ohlas. Byla jimi zahájena tzv. německá reformace. V roce 1519 se Luther v Lipsku veřejně přihlásil k názorům Jana Husa, v roce 1520 jej papež vyobcoval z církve a uvrhl do klatby církevní bulou, kterou Luther veřejně spálil. V roce 1521 na zasedání říšského sněmu ve Wormsu byl Martin Luther vyzván, aby své teze odvolal. Po prohlášení kacířem se stáhl z veřejného života a pod ochranou saských kurfiřtů překládal na hradě Wartburgu do němčiny bibli a psal náboženské spisy a traktáty. Překladem bible položil základy ke spisovné němčině. V roce 1529 na zasedání říšského sněmu ve Špýru předložili vyznavači Lutherových zásad protest proti zákazu reformace (odtud protestanti), o rok později sepsal jeho žák Philipp Melanchton základní články víry, které byly předloženy císaři na zasedání říšského sněmu v Augsburgu, tzv. augsburgské vyznání je základem církve luterské. Martin Luther, jež před smrtí trpěl přepracováním, zemřel v Eislebenu 18. února 1546.

Dr. Ernst Hartmann, jeden ze zakladatelů geobiologie, se narodil 10. listopadu 1915 v Mannheimu. Studoval medicínu v Mannheimu a Jeně a ve druhé světové válce působil jako štábní lékař německé armády. Po propuštění ze zajetí otevřel v Eberbachu vlastní praxi, kterou provozoval 40 let. Odhalení zákonitostí energetických vln, které byly po něm pojmenovány jako Hartmannovy pásy, případně Hartmannova síť, mu otevřelo cestu k geobiologii, kterou se výhradně zabýval od roku 1948. Pochopil, že náhoda, která jej učinila nesmrtelným a ovlivnila celý jeho život, mu kromě neustálého pracovního vytížení a řady nesnází, přinesla řadu úspěchů na poli léčby jeho pacientů. Dr. Hartmann učinil v počátcích své lékařské praxe zkušenost, že jinak neškodná a běžná nemoc se stále vrací, případně léčení se protahuje na neúnosnou dobu. Začal nabývat přesvědčení, že za nesnáze pacientů mohou částečně energetická pole země, obzvláště, když se léčba pacientů po přeložení na jiné lůžka měnila. Praktické záznamy z výzkumu porovnával s výsledky svých kolegů. Na vědeckém poli spolupracoval se svým bratrem Robertem, který byl elektrotechnickým inženýrem. Od roku 1951 pořádal na téma energetických pásů a mřížky řadu seminářů. V roce 1961 založil organizaci, zabývající se aspekty geobiologie a byl téměř 30 let jejím předsedou. Byl činný i na poli medikamentů, když se podílel na vývoji Polyxenu - homeopatického přípravku k řízení procesů vegetativního nervového systému. Jádrem jeho bádání ale stále zůstává bioenergie a v díle “Die Krankheit als Standortproblem” poukazuje na onemocnění vznikající v  závislosti na životním prostředí a pobytu v něm. Zabýval se i nezpochybnitelnými hodnotami tradiční čínské medicíny a filosofie, které zohlednil i ve své publikační činnosti. Doktor Ernst Hartmann zemřel 23. října 1992 v německém Waldkatzenbachu.

Hartmannovy pásy i jiná geopatogenní pole si můžete nechat bezplatně proměřit v celostátní akci "Zdravé bydlení" - objednávka měření on-line na http://www.gpz.cz

9. listopad

Ivan Sergejevič Turgeněv (Иван Сергеевич Тургенев), ruský prozaik, básník a publicista, se narodil 9. listopadu 1818 ve městě Orel (Орёл). Pocházel ze zámožné rodiny, absolvoval moskevskou, petrohradskou a berlínskou univerzitu. Studoval literaturu a filozofii. Jeho literární začátky jsou spjaty s ruským liberalismem a tzv. naturální školou. V nejvýznamnějším díle Lovcovy zápisky se poetické líčení ruské přírody prolíná s analytickými úvahami o harmonickém národního charakteru. Po sérii publicistických vystoupení a několika vesnických dramatech (Měsíc na vsi) vznikl cyklus románů o morálních a psychologických problémech ruských liberálních a radikálních intelektuálů 40. až 70. let 19. stol., označovaný za letopis ruské inteligence. V těchto prózách děj zpravidla vyúsťuje v individuální tragédii, v pocity marnosti, zhroucení společenských iluzí a utopií (Rudin, Šlechtické hnízdo, Otcové a děti, V předvečer, Dým, Novina). Turgeněv procestoval téměř celou Evropu a po svém návratu působil na ministerstvu vnitra. Do dějin literatury se zapsal i jako autor romantických milostných novel a povídek (Asja, Jarní vody, První láska, česky vyšel výbor Milostný kruh), básní v próze, fantaskních novel a literárních vzpomínek. Ivan Sergejevič Turgeněv prožil závěrečné roky svého života mimo Rusko. Pobýval v Baden-Badenu a v Paříži, poblíž které také v Bougivalu 3. září 1883 zemřel. 

8. listopad
Alain Delon (1935)

Bram (Abraham) Stoker [stoukr], anglický prozaik irského původu, se narodil 8. listopadu 1847 v Clontarfu na předměstí Dublinu, jako třetí ze sedmi dětí. Mladý Bram snil o tom, že se stane spisovatelem, ale na přání otce se stal státním zaměstnancem. Během osmileté služby začal psát příběhy (jeho prvotina - The Crystal Cup, Křišťálový pohár, vyšla v roce 1872). Stoker působil jako divadelní kritik v dublinském listu Evening Mail a později jako editor The Irish Echo. Od roku 1878  se usadil v Londýně a pracoval jako tajemník herce Henryho Irvinga v London's Lyceum Theatre. V témže roce se oženil s Florence Balcombeovou. Přes profesní zaneprázdnění nepřestával psát a jeho první kniha Under the Sunset (1882) obsahovala osm strašidelných pohádek. Jeho první román The Snake's Pass byl vydán v roce 1890. Ve stejném roce začal Stoker sbírat podklady pro svůj nejslavnější román, který mu zajistil literární slávu. Byl jím Dracula (vydán v roce 1897), děsivý příběh o upírovi, jehož se podaří zneškodnit jen za pomoci chladného rozumu, nezištného přátelství a obětavé lásky. Bram Stoker zemřel v Londýně 20. dubna 1912, jako příčina smrti je někdy uváděno pracovní vyčerpání.

7. listopad

Maria Curie-Skłodowská [kiri], francouzská fyzička a chemička polského původu, se narodila ve Varšavě 7. listopadu 1867. Její otec učil matematiku a fyziku na gymnáziu. Po základním vzdělání získávala vědecké znalosti právě od svého otce. V roce 1891 odešla Skłodowská studovat do Paříže a jako první žena v historii složila přijímací zkoušky na fakultu fyziky a chemie na Sorbonně. Roku 1894 se seznámila s profesorem fyziky Pierrem Curiem a o rok později se za něj provdala. Spolu také objevili v roce 1898 prvky polonium a radium (elementární radium získala později spolu s A. Debiernem z jáchymovského smolince). Maria Curie zavedla rovněž pojem radioaktivity pro jaderné záření. V roce 1906 byla jmenována první profesorkou fyziky na Sorbonně (převzala výuku všeobecné fyziky po svém manželovi, který v tomto roce tragicky zahynul při dopravní nehodě), od roku 1914 působila i jako ředitelka Ústavu pro radium v Paříži. Jako první žena získala Skłodowská hned dvakrát  Nobelovu cenu - v roce 1903 za fyziku (zkoumání radiačních jevů, spolu s Pierrem Curiem a Henri Becquerelem) a v roce 1911 za chemii (objev radia a polonia). Maria Curie-Skłodowska zemřela 4. července 1934 v nemocnici Sallanches nedaleko Paříže na leukémii, která měla příčinu pravděpodobně v ozáření při prováděných pokusech. Její dcera Iréne Curie spolu manželem Fréderikem Joliotem se stali rok po její smrti laureáti Nobelovy ceny za objev umělé radioaktivity.

6. listopad

Ignacy Jan Paderewski, polský klavírista, skladatel a politik, se narodil v Kuryłówce 6. listopadu 1860. Hudební vzdělání získal v letech 1872 - 1878 ve varšavském Hudebním institutu. První větší úspěch měl jako debutující pianista v roce 1887, slávu a věhlas mu přineslo hned jeho první turné po USA v letech 1891 - 1892, po kterém se trvale usadil v Americe. V době první světové války využil svých známostí s osobnostmi ze světa politiky a podporoval snahu Poláků o získání nezávislosti. V letech 1917 - 1919 v USA reprezentoval Polský národní výbor (Polski Komitet Narodowy), díky kterému Polsko získalo po vyhlášení nezávislosti i přístup k Baltu. V roce 1919 byl polským premiérem a ministrem zahraničí, stál rovněž v čele polské delegace na konferenci v Paříži, která podepsala Versailleskou smlouvu, kterou byla ukončena I. světová válka. Z politického života odešel v roce 1922 a začal se plně věnovat hudbě. Do světa umění se Paderewski zapsal jako jeden z nejvýznamnějších klavíristů své doby. Vynikl jako interpret děl F. Chopina a F. Liszta. Úspěšný byl i jako autor (opera Manru, klavírní koncert a sólové klavírní skladby). Návratem do politiky v roce 1939 reagoval na tehdejší situaci Polska a v roce 1940 se postavil do čela polského exilového parlamentu v Londýně. Ignacy Jan Paderewski zemřel v New Yorku 29. června 1941.

 

5. listopad

Philippe de Mornay [mény], také známý jako Du-Plessis-Mornay nebo Mornay Du Plessis, francouzský protestantský spisovatel a básník, se narodil 5. listopadu 1549 v městečku Buhy v Normandii. Matka byla protestantka, ale otec se jej pokusil vymanit z jejího vlivu a poslal jej do pařížské školy de Lisieux. Po smrti otce rodina formálně přijala reformovanou víru, Mornay studuje v roce 1565 právo na Univerzitě v Heidelbergu a o rok později hebrejštinu a němčinu na Univerzitě v Padově. Po vypuknutí druhé náboženské války v roce 1567 nastoupil do armády, ale pád z koně další aktivní službu znemožnil. Díky svému příteli katolíkovi unikl bartolomějské noci a usadil se v Anglii. V roce 1598 publikoval knihu L'institution, usage et doctrine du saint sacrement de l'eucharistie en l'église ancienne, obsahující asi 5000 citací z bible a náboženských textů. K jeho hlavním dílům patří Excellent discours de la vie et de la mort (Londýn, 1577), Traité de l'église ion traite des principales questions qui ont été mues sur ce point en nostre temps (Londýn, 1578); Traité de la verité de la religion chrétienne contre les athées, épicuriens, payens, juifs, mahométans et autres infidèles (Antwerpy, 1581); Le mystère d'iniquité, c'est a dire, l'histoire de la papauté (Ženeva, 1611). Vydal dvoudílné paměti - Mémoires, 1572 - 1589, pobyt v La Forêt (1624-1625) a jejich pokračování pokračování v dvoudílném Amsterdamu (1652). V roce 1624 - 1625 bylo publikováno dvanáctisvazkové dílo Mémoires, correspondances, et vie. Philippe de Mornay zemřel na své usedlosti La Fort-sur-Sévre 11. listopadu 1623.

4. listopad

Guido Reni [reny] , italský malíř, se narodil  4. listopadu 1575 v Calvenzanu, poblíž Boloně, v rodině hudebníků.  Začal studovat malbu ve svých devíti letech, kolem roku 1595 začal navštěvovat boloňskou maířskou školu ( Accademia degli Incamminati), kterou vedl Lodovico Caracci. Studia zakončil, když kolem roku 1600 navštívil Řím a okamžitě si oblíbil antické umění. Bezmezně v té době obdivoval Raffaela. Střídavě žil v Boloni a Římě, kde vyzdobil svými freskami palác Quirinal ve Vatikánu (r. 1610) a různé další kostely (například San Gregorio Magno al Cielo). Působil také v Ravenně a Neapoli, od roku 1624 se usadil natrvalo v Boloni. Zpočátku byl ovlivněn šerosvitným pojetím Caravaggiovým a Riberovým, později prosvětlil paletu a přešel do afektované sentimentality. Z díla: Aurora (1613-14), Závod Atlanty a Hippomena, Vraždění neviňátek, Únos Heleny, Sv. František z Assisi. Guido Reni zemřel v Boloni 18. srpna 1642.

 

3. listopad

Benvenuto Cellini [čelíny], italský sochař, zlatník a prozaik, se narodil ve Florencii 3. listopadu 1500, jako třetí potomek Giovanniho Celliniho, hudebníka a výrobce hudebních nástrojů. Jeho život byl velice pestrý a dobrodružný. V sedmnácti letech musel pro rvačky opustit Florencii a uchýlil se do Sieny. Později se vrátil, ale opět musel uprchnout do Bologne, Pisy a Říma. Zde působil ve službách Klimenta VII., ale v roce 1534 byl nucen kvůli vraždě svého konkurenta v umění zlatnickém opět nakrátko uprchnout do Florencie a teprve po omilostnění papežem Pavlem III. se mohl vrátil zpět do Říma (zde psal Paměti a zachránil papežské šperky při plenění Říma 1527). Další rvačky a dobrodružství jej ale donutily roku 1540 odejít na pět let do Francie, kde působil na královském dvoře Františka I. jako sochař a civilní i vojenský architekt. Vytvořil zde proslulou zlatou slánku zdobenou emailem, bronzový reliéf víly Fontainebleau a také mnohé stříbrné stolní plastiky a svícny. Roku 1545 se pak definitivně usadil ve Florencii, kde strávil zbytek svého života (vytvořil zde své nejznámější dílo, bronzovou sochu Persea s hlavou Medúsy). Benvenuto Cellini tvořil v duchu rafinovaného manýrismu se smyslem pro ženské tělo. Je autorem Rozpravy o zlatotepectví a Rozpravy o sochařst. Z literárního hlediska je cenný jeho Vlastní životopis, v němž líčí svůj bouřlivý život plný dobrodružství a vytváři stylizovaný autoportrét renesančního umělce, jehož individualita se nedá spoutat žádnými zákony. Benvenuto Cellini zemřel ve Florencii 13. února 1571.

2. listopad

Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče (německy Johann Josef Wenzel Graf Radetzky von Radetz), český šlechtic a rakouský polní maršálek, se narodil 2. listopadu 1766 na zámku Třebnice (okres Příbram). Pocházel ze starého českého vladyckého, později hraběcího rodu, který odvodil své rodové jméno podle tvrzi Radče u Nového Bydžova. V armádě působil od roku 1784 jako kadet, v letech 1788 - 1789 se zúčastnil protitureckého tažení. Jeho kariéra nabrala prudký vzestup v bojích proti francouzské revoluci a posléze v napoleonských válkách. V roce 1801 se stal rytířem Řádu Marie Terezie, v roce 1805 byl povýšen na generála. Účastnil se bitev u Aspern a Wagramu v roce 1809, jako polní podmaršálek byl od roku 1813 náčelníkem generálního štábu armády Karla Schwarzenberka a autorem spojeneckých plánů bitvy národů u Lipska v roce 1813. Po válce velel olomoucké pevnosti, od roku 1831 byl velitelem rakouských vojsk v severní Itálii (Lombardie-Benátsko) se sídlem v Miláně. Podílel se na reformách rakouské armády, zaváděl skutečná vojenská cvičení místo neúčinných manévrů. Roku 1836 byl jmenován polním maršálem. Zvítězil v několika bitvách rakousko-sardinské války v letech 1848 – 49 (25. července 1848 v bitvě u Custozzy, 23. března 1849 v bitvě u Novary) a potlačil povstání v Miláně a Benátkách. Na počest jeho vítězství složil rakouský skladatel Johann Strauss slavný Radeckého marš. Od uzavření míru až do roku 1857, kdy byl penzionován, působil jako vojenský guvernér lombardsko-benátského království. Maršál Radecký zemřel v Miláně 5. ledna 1858. Je dnes považován za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století.

1. listopad

Stephen Crane [krejn], americký spisovatel, průkopník realismu a naturalismu, se narodil 1. listopadu 1871 v Newarku, New Jersey. Literární kariéru zahájil jako novinář v New Yorku, sám sebe tehdy označoval přídomkem "slum reporter". Zkušenosti z této práce mu poskytly bohatý materiál k jeho prvnímu románu Maggie, dítě ulice (Maggie: A Girl of the Streets), ve kterém vypráví o chmurném údělu dívky vyrůstající v bídě velkoměsta. Román vydal vlastním nákladem pod pseudonymem, ale nezaznamenal s ním obchodní úspěch, přestože byl tehdy kritiky přijat vcelku slušně. Vrcholem jeho tvorby je román Rudý odznak odvahy (The Red Badge of Courage - 1895), odehrávající se za občanské války. Přestože Crane neměl žádné osobní zkušenosti s válečnými událostmi, hovořil s mnoha válečnými veterány, kteří trpěli traumaty a stressem. Bez vlasteneckého patosu líčí v románu překotné vyzrání mladého odvedence, který prochází peklem strachu, zmatku, zbabělosti, vzteku, až dospěje k prostému, neokázalému hrdinství. Jeho zobrazení války jak po stránce psychologie účastníků, tak i vojenské, bylo tak přesvědčivé, že byl najat několika novinami jako válečný korespondent ve válce Turecka proti Řecku (1897) a ve válce Španělska proti USA (1898). Crane byl i autorem povídek (sbírky The Open Boat – Nekrytý člun, The Monster – Netvor) a hořkých epigramatických básní (The Black Rider – Černý jezdec, War Is Kind – Válka je vlídná). V roce 1897 se usadil v Anglii, kde se spřátelil se spisovateli Joseph Conradem a Henry Jamesem. Krátce před smrtí vydal Whilomville Stories (1900), asi nejúspěšnější dílo ze všech dvanácti knih, které napsal. Stephen Crane zemřel na tuberkulózu 5. června 1900 v německých lázních Badenweiler.

**


Copyright © Internet + VdCh

NAVRCHOLU.cz